Friday, January 18, 2008

Sto. Nino de Cebu - Gozos

Bato balani sa gugma, Sa daan tawo palangga.

Tubag: KANAMO MALOOY KA UNTANGA KANIMO NANGILABA

Dinhi sa siudad sa Sugbo ang matahum larawan. Sa unang mga misionero, sa usang balay hipalgan. Kanila ikaw nagpakitagikan da sa imong gugma.

KANAMO MALOOY KA UNTANGA KANIMO NANGILABA

Giludhan ikaw gisimba niadtong mga kaparian sa tanan nga katawhan sa mga ponoan nila kay sa pagtan-aw kanimo Kristianos sila nahimo.

KANAMO MALOOY KA UNTANGA KANIMO NANGILABA

Ang simbahan gipatindog niadtong mga tawhana aron ang larawan nimo dunay usang puluyanan. ug didto gihangyo nila nga kaluy-an nimo sila.

KANAMO MALOOY KA UNTANGA KANIMO NANGILABA

Nangayo kami kanimo nga ang matahum mong larawan,sa sulud sa kalag namo makahimong puluyanan, kay sa tanan kinahanglan ikaw ang among dalangpan.

KANAMO MALOOY KA UNTANGA KANIMO NANGILABA


Credits: lyrics courtesy of Santo Nino de Cebu Organization; photo courtesy of Wow Pinoy

No comments:

Post a Comment